TOP NEWS

A friend once said, "You can't get so hung up on where you'd rather be that you forget to make the most of where you are." We got lost along the way. But we found each other. And we made a life. A beautiful life. Together.

Wednesday, February 5, 2014

[CC Polnep] Pengenalan fungsi komponen pada komputer [2.4][VGA ]
Pengertian VGA Dan Fungsi VGA Komputer – Apakah anda tahu apa itu vga komputer ?? bagi anda yang suka bermain game pada komputer atau laptop tentu saja akan membutuhkan vga yang bagus dan berkapasitas tinggi karena vga akan berguna dalam menampilkan grafis game yang anda mainkan secara sempurna pada layar moniot anda, Video Graphics Array (VGA) ini biasa dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card, graphics card, graphics board, display adapter atau graphics adapter. coba lihat spesifikasi komputer anda

Pengertian VGA Card

Pengertian VGA Card adalah singkatan dari Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data graphis untuk ditampilkan pada layar monitor, VGA juga memiliki prossesor yang di sebut GPU (Graphics Processing Unit) dan membutuhkan memory. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain permainan video, diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi.


Gambar VGA Card


Fungsi VGA Card Pada Komputer

Fungsi VGA Card atau Graphic Card (kartu grafis) ataupun Video Card adalah berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu VGA (Video Graphic Adapter) berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Untuk menggambar atau design graphic ataupun untuk bermain game.

Jenis-Jenis VGA Komputer

[1] Kartu VGA ISA adalah jenis kartu VGA yang dimasukkan pada slot ekspansi ISA (Industry Standard Architecture) bus yang masih bersistemkan I/O 8-bit atau 16-bit

[2] Kartu VGA EISA adalah jenis kartu VGA yang dipasang pada slot ekspansi EISA (Extended Industry Standard Architecture) bus yang adalah 32-bit sistem I/O

[3] Kartu VGA PCI adalah jenis kartu VGA yang dipasang pada slot ekspansi PCI (Peripheral Component Interconnect) bus yang adalah 32-bit atau 64-bit sistem I/O

[4] Kartu VGA AGP adalah jenis kartu VGA yang ditancapkan pada slot ekspansi AGP (Accelerated Graphics Port) bus yang adalah 128-bit atau 256-bit sistem I/O

[5] Kartu VGA PCI Express (PCIe) adalah jenis kartu VGA yang dimasukkan pada slot ekspansi PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) bus yang adalah berangkaian seri sistem I/O nya dengan kecepatan transfernya adalah mencapai hingga 32 GByte/s

Kartu VGA sekarang ini sudah mempergunakan Graphic Accelerator chipset yang merupakan chipset terbaru dimana sudah memiliki kemampuan akselerasi tiga dimensi (3D) yang terintegrasikan pada chipset yang dimilikinya. Selain kartu VGA sekarang ada peripheral komputer pendukung yang dinamakan 3D Accelerator yang mana fungsi dari akselerator 3D ini adalah untuk mengolah atau menterjemahkan data gambar 3D secara lebih sempurna dan lebih optimal, demikianlah ilmu pengetahuan tentang Pengertian VGA Dan Fungsi VGA Komputer.

berikut adalah gambar vga agp dan slot-slot agp-nya:


Berikut bentuk VGA PCI Express dan Slot VGA PCI Express


1 comment:

 1. tới đây, Tiêu Viêm bước tiến dũ phát kiên định bắt đầu đi, hướng phía kia lam hồng vẻ quang đoàn chậm rãi bước đi! Xa xa phía chân trời, nước lửa giao hòa địa phương, một người tuổi còn trẻ hắc bào nam tử đang ở quay kia quang đoàn đi đến! Hắc Phong Khẩu. Hắc Phong còn đang không ngừng tứ lược xen vào, thế nhưng lúc này Hắc Phong cũng cải biến gió hướng, nguyên bản lộn xộn tứ lược Hắc Phong, hiện tại cũng hướng phía phương bắc một chdongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  công ty luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữữ sắp hàng thổi, rất là chỉnh tề, thế nhưng cũng có vẻ phá lệ quái dị! Lúc này, Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc nội, Thiên Long điện.

  Thiên Long điện là viễn cổ bầu trời bộ tộc trong phát sinh đại sự sau, khẩn cấp triệu hoán tộc nhân địa phương. Lúc này, Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc trong, hầu như tất cả tộc nhân đều là ở chỗ này tụ tập đứng lên."Phanh. ." Một con khô bàn tay đột nhiên vỗ vào một cái huyền thiết chế thành trà trên đài. Tại đây một con khô bàn tay hạ, nhất thời biến thành yên phấn! Kia một con khô bàn tay chủ nhân, là một vị tóc tái nhợt lão giả, lão giả trên mặt tuy rằng không có năm tháng

  ReplyDelete